Rikke

 

Alle projekter er forskellige.

Et projektforløb kan, afhængigt af projektets omfang, opdeles i følgende faser:

før projektering / ideoplæg / præsentation
registrering / opmåling / byggeprogram


under projektering
/ skitseforslag / projektforslag
kalkulation / inventarprojekt / indretning /
hovedprojekt / granskning


myndighedsbehandling
/ kontakt til kommunen
ansøgning om byggetilladelse / evt. dispensationsansøgning


under udførelse
/ udbud / kontrahering
projektopfølgning / byggeledelse / fagtilsyn
mangelgennemgang / aflevering / 1 års gennemgang / 5 års gennemgang